ยินดีต้อนรับ...เข้าสู่เว็บไซต์บ้านหมอกตะวัน

"ห้องพัก"

โฮมสเตย์ไม้ ขนาด 3-5 คน

1
โฮมสเตย์ไม้ ขนาด 3-5 คน
พักได้ 5 คน
โฮมสเตย์ไม้แบบเรียบง่าย มีระเบียงชมวิวดอยหลวงเชียงดาวที่มองเห็นได้จากบ้านพัก นอนได้ 3-5 คน
ราคาคนละ 500 บาท มีอาหารให้สองมื้อค่ะ 
 
หมายเหตุ : มีไฟฟ้าให้ใช้เวลา 19.00-21.00 น. หลังจากนั้นมีตะเกียงไฟฟ้า มีสัญญาณโทรศัพท์ AIS TRUE MOVE

โฮมสเตย์ไม้ ขนาด 6-9 คน

2
โฮมสเตย์ไม้ ขนาด 6-9 คน
พักได้ 9 คน
โฮมสเตย์ไม้แบบเรียบง่าย มีระเบียงชมวิวดอยหลวงเชียงดาวที่มองเห็นได้จากบ้านพัก นอนได้ 6-9 คน
ราคาคนละ 500 บาท มีอาหารให้สองมื้อ
 
หมายเหตุ : มีไฟฟ้าให้ใช้เวลา 19.00-21.00 น. หลังจากนั้นมีตะเกียงไฟฟ้า มีสัญญาณโทรศัพท์ AIS TRUE MOVE

กางเต้นท์นอน 1-2 คน

3
กางเต้นท์นอน 1-2 คน
พักได้ 2 คน
กางเต้นท์นอน 1-2 คน  ราคาท่านละ 400 บาท มีอาหารให้ 2 มื้อ
 
หมายเหตุ : มีไฟฟ้าให้ใช้เวลา 19.00-21.00 น. หลังจากนั้นมีตะเกียงไฟฟ้า มีสัญญาณโทรศัพท์ AIS TRUE MOVE