ยินดีต้อนรับ...เข้าสู่เว็บไซต์บ้านหมอกตะวัน

"เดินป่า"

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เดินป่า 2 วัน 2 คืน 2,500บาท /คน อาหาร 5 มื้อ


วันแรก พักหมอกตะวัน 1 คืน

คำอธิบาย: http://www.banmorktawan.cmwebdemo.com/assets/template/img/rafting/clock.png เวลา 09.00 น.  เก็บสัมภาระเพื่อเดินป่า  
คำอธิบาย: http://www.banmorktawan.cmwebdemo.com/assets/template/img/rafting/clock.png เวลา 09.30 น.  เริ่มเดินป่า ขึ้นดอย ผ่านป่าดอยหลวงชมนก สัตว์ป่า
                                   ธรรมชาติสวยงาม
คำอธิบาย: http://www.banmorktawan.cmwebdemo.com/assets/template/img/rafting/clock.png เวลา 12.00 น.  พักรับประทานอาหารมื้อเที่ยง
คำอธิบาย: http://www.banmorktawan.cmwebdemo.com/assets/template/img/rafting/clock.png เวลา 13.00 น.  เดินทางต่อ
คำอธิบาย: http://www.banmorktawan.cmwebdemo.com/assets/template/img/rafting/clock.png เวลา 17.00 น.  เดินทางถึงยอดดอย ลางตางเต้นท์นอน
คำอธิบาย: http://www.banmorktawan.cmwebdemo.com/assets/template/img/rafting/clock.png เวลา 17.30 น.  รับประทานอาหารเย็นพักผ่อน
คำอธิบาย: http://www.banmorktawan.cmwebdemo.com/assets/template/img/rafting/clock.png เวลา 18.30 น.  พักผ่อน ชมพระอาทิตย์ตก
คำอธิบาย: http://www.banmorktawan.cmwebdemo.com/assets/template/img/rafting/clock.png เวลา 6.00  น.   ชมพระอาทิตย์ขึ้น
คำอธิบาย: http://www.banmorktawan.cmwebdemo.com/assets/template/img/rafting/clock.png เวลา 07.30 น   รับประทานอาหารเช้า
คำอธิบาย: http://www.banmorktawan.cmwebdemo.com/assets/template/img/rafting/clock.png เวลา 08.30 น.  เดินทางกลับ